Kapcsolat

Lendületes Életútért Alapítvány

Cím: 9653 Répcelak,
József Attila út 17
Telefon: 36305979693
E-mail: pzsuzsko@freemail.hu


Bemutatkozás


Az alapítvány működése során, céljai elérése érdekében:

 • ösztöndíjakat folyósíthat
 • egyedi vagy rendszeres támogatásokat állapíthat meg intézményeknek, szervezeteknek, csoportoknak vagy személyeknek
 • programokat, rendezvényeket, kiadványokat támogathat és szervezhet
 • önállóan vagy partnerként pályázhat
 • tananyagot , képzési anyagokat fejleszthet
 • egyéb módszerekkel segítheti az alapítványi célok megvalósulását
 • szolgáltatásokat nyújthat: tanfolyamok, előadások szervezése, tanfolyami anyagok biztosítása
 • támaszkodhat az önkormányzatok intézményeire, szervezeteire, tárintézményeire
 • együttműködhet országos és helyi – hasonló célú – alapítványokkal, önkormányzatokkal, illetve más intézményekkel
 • az alapítvány – céljait nem veszélyeztető módon – gazdasági/vállalkozási tevékenységet folytathat, az ebből befolyó nyereséget céljai megvalósítása érdekében használhatja fel

Lendületes Életútért Alapítvány

AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE

Az alapítvány céljai megvalósulása során az alábbi tevékenységekben vállal szerepet.

1. Kulturális célok:

 • Társ és oktatási intézményekkel, önkormányzatokkal való folyamatos együttműködés
 • gyermek és ifjúsági táborok szervezése
 • rendezvények, konferenciák szervezése, szponzorálása
 • új képzési, oktatási anyagok bemutatójának szervezése, támogatása
 • a közlekedési - kulturális hagyományok ápolása

2. Oktatási, kutatási célok:

 • publikációs tevékenységének támogatása
 • oktatók és dolgozók szakmai továbbképzése
 • informatikai ismeretek bővítése
 • online képzési rendszerek bevezetése
 • a diákköri munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók erkölcsi és anyagi támogatása
 • a felnőttképzés előmozdítása
 • tanfolyamok szervezése, lebonyolítása
 • EU programokban való részvétel

3. Társadalmi célok:

 • egészséges életmódra nevelés
 • tudományos/kutatási eredmények átadása, terjesztése
 • egészségmegőrző gyógyító tevékenység
 • szakmai segítségnyújtás képzési intézmények részére
 • a végzett hallgatóktól visszacsatolások kérése (célzott felmérések, kérdőívek)
 • Közlekedéskultúrát fejlesztő programok támogatása
 • Határon átnyúló tevékenység erősítése, társadalmi összefogásban szerepvállalás

4. Fejlesztési célok:

 • oktatáshoz és kutatáshoz szükséges eszközök, műszerek beszerzése
 • informatikai, oktatástechnikai fejlesztések elősegítése
 • diákjóléti fejlesztések támogatása
 • intézményfejlesztésVissza az előző oldalra!
Lendületes Életútért Alapítvány - Magyar